Skip to content

   Realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru instalațiile electrice și SCADA presupune elaborarea unui set detaliat de planuri, specificații și proceduri pentru proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a sistemului în conformitate cu nevoile și cerințele specifice ale obiectivelor proiectate – stații de pompare ape uzate.

   Proiectul tehnic și detaliile de execuție includ informații detaliate despre modul în care componentele sistemului de instalații electrice și SCADA trebuie instalate și conectate, inclusiv specificații detaliate pentru cablare, conexiuni și protecție împotriva scurtcircuitelor. Aceste detalii sunt prezentate într-un mod clar și concis, astfel încât să poată fi urmate cu ușurință de către personalul care va executa lucrările.  Proiectul tehnic și detaliile de execuție sunt elaborate în conformitate cu standardele și normele tehnice aplicabile. 

  • Software proiectare: EPLAN
  • Software proiectare: See Electrical

   Realizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru instalațiile electrice și SCADA asigură că sistemul este proiectat și implementat într-un mod eficient și sigur. Acest lucru duce la reducerea costurilor de întreținere și a timpului de inactivitate al sistemului, precum și la creșterea eficienței și a performanței obiectivelor. 

Aveți nevoie de ?

Vă ajutăm în alegerea soluției optime din punct de vedere tehnic și economic, conforme cu cerințele și necesitățile proiectului dvs.