Skip to content

Bine ați venit pe www.elmatic.ro !

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1       Prezentul document constituie contractul dintre dumneavoastră, în calitate de Utilizator al website-ului www.elmatic.com și ELMATIC GROUNDTECH S.R.L., în calitate de proprietar al site-ului (denumit în continuare „Site-ul” sau „Platforma”).

1.2       Prin accesarea, navigarea și utilizarea site-ului www.elmatic.ro confirmați faptul că ați luat la cunoștință Termenele și Condițiile, le acceptați, înțelegeți și respectați pe deplin. Neacceptarea acestor Termene și Condiții atrage obligația de a înceta, de îndată, accesarea Site-ului.

1.3       Prevederile din aceste Termene și Condiții se aplică pentru întreaga durată de utilizare, durată care se reînnoiește cu fiecare accesare a Site-ului.

1.4       Prezentul document are rolul de a expune scopul Site-ului, a stabili condițiile de utilizare a acestuia, a trasa limitele accesului la zonele de știri, articole și descărcare de informați. Mai mult, acest document stabilește drepturile și obligațiile fiecărei părți, precum și limitele de răspundere ale acestora.

1.5       Elmatic Groundtech își rezervă dreptul de a actualiza forma și conținutul site-ului fără o notificare prealabilă a vizitatorilor.  Prezentele Termene și Condiții pot fi de asemenea modificați fără o notificare prealabilă în acest sens, intrând în vigoare din momentul publicării lor pe site. Vizitatorii au obligația de a verifica periodic informațiile prezentate în clauzele acestor Termene și Condiții.

2. DESPRE NOI

2.1 Website-ul este proprietatea companiei ELMATIC GROUNDTECH S.R.L, persoană juridică română, constituită conform legii române, cu sediul social în mun. IAȘI, str. Aurel Vlaicu, nr.83, jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/228/2022, având CUI RO45512434 (denumită în continuare ,,Elmatic” sau ,,Compania”).

3. DREPTURI DE AUTOR

3.1       Drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la textele, imaginile, sunetele, programele software, graficele, butoanele, elementele de grafică web, scripturi și /sau orice alte date, precum și orice alte materiale din interiorul acestui site sunt proprietatea Elmatic.

3.2       Nicio reproducere a oricărei părți a acestui site nu poate fi vândută sau distribuită în scopuri comerciale și nici nu poate fi modificată sau folosită în alte lucrări, publicații sau site-uri, fie că este vorba de un format electronic sau tipărit. Elmatic nu acordă vizitatorilor acestui site niciun fel de licență sau drept asupra materialelor postate și/sau descărcate de pe site, precum nici în ceea ce privește conținutul și structura platformei.

3.3       Informațiile și documentele puse la dispoziție de Companie, cum ar fi prezentări tehnice, articole, cataloage, broșuri sau materiale similare, pot fi vizualizate și descărcate de pe acest site exclusiv pentru uz personal, necomercial și doar sub condiția păstrării în aceste materiale a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și/sau a altor anunțuri de proprietate intelectuală.

3.4       Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul Elmatic sau a oricăror componente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții generale va conduce în mod automat la anularea dreptului de a utiliza site-ul, precum și la distrugerea/returnarea imediată de către Utilizator a tuturor materialelor descărcate și/sau imprimate și plata de despăgubiri. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail office@elmatic.ro.

3.5       Utilizatorul se obligă să sesize de îndată Elmatic asupra (i) nerespectării prezentelor condiții generale, (ii) oricăror încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală aferente conținutului site-ului, precum și asupra (iii) utilizării în scop comercial a materialelor disponibile pe acesta în cazul în care Utilizatorul are cunoștințe/deține informații referitoare la asemenea situații. Sesizările pot fi transmise utilizând datele de contact din secțiunea site-ului intitulată Contact.

4. CONȚINUTUL SITE-ULUI

4.1       Elmatic oferă o gamă largă de servicii specializate de inginerie în instalații electrice complexe, în eficiență energetică, întreținerea, funcționarea și continua dezvoltare a acestora. Gama întreagă de servicii și descrierea acestora o puteți găsi în secțiunea „Servicii”.

4.2         Compania nu comercializează și nu vinde prin intermediul platformei niciun fel de produse sau servicii. Scopul site-ului este strict unul de informare și prezentare.

4.3       Platforma conține o secțiune de Comunicare prin care Compania postează, în mod periodic, articole și comunicate de presă cu noutăți și evenimente pentru a ține vizitatorii site-ului și clienții informați cu privire la subiecte ce țin de obiectul de activitate. În cadrul acestei secțiuni, Compania va încărca documente și fișiere de tip cataloage și broșuri cu produse sau servicii, precum și prezentări și articole cu conținut tehnic. Utilizatorul va avea posibilitatea de a descărca aceste fișiere. 

4.4       Compania dezvoltă în cadrul site-ului anumite proiecte care au pagini individual dedicate și care pot fi vizualizate prin accesarea unei extensii a platformei www.elmatic.ro. Prin aceste proiecte, Elmatic prezintă în mod exhaustiv categorii de produse sau servicii și informații de utilitate generală și tehnică cu privire la acestea. Vizitatorii care doresc informații suplimentare, suport tehnic sau consultanță cu privire la respectivele produse sau servicii vor transmite datele solicitate în cuprinsul formularului integrat în pagină. Datele transmise prin intermediul formularului sunt prelucrate și stocate conform Politicii de confidențialitate afișată pe site.

4.5       Informațiile din acest site au fost introduse cu scopul de transmite informații actualizate. Elmatic nu garantează că informațiile conținute în acest site nu conțin erori şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor neconcordanțe.

4.6       Elmatic își rezervă dreptul de a face schimbări, corecturi și îmbunătățiri în prezentul site, atunci când consideră ca este cazul și fără o notificare prealabilă.

5. LINK-URI CĂTRE PLATFORME EXTERNE

5.1       Compania poate utiliza/afișa/furniza link-uri către aplicații/platforme/website-uri exploatate de către terți, cu acordul acestora. În cazul în care dumneavoastră le accesați, nu suntem responsabili pentru modalitatea în care le utilizați, nu garantăm și nu răspundem pentru nicio aplicație/platformă/website pentru care furnizăm link-uri prin intermediul website-ului www.elmatic.ro. În acest caz aveți obligația de a consulta Termenele și Condițiile, precum și Politicile fiecărei platforme externe.

5.2       În cazul în care aplicații/platforme/website-uri terțe oferă link-uri către conținutul www.elmatic.ro  nu înseamnă implicit că avem o legătură cu website-ul respectiv sau să prezumați asocierea sau afilierea noastră la/cu acele aplicații/platforme/website-uri.

6LIMITE ALE RĂSPUNDERII 

6.1       Compania nu recunoaşte, în mod expres, nicio garanţie, explicită sau implicită, privind Site-ul şi utilizarea acestuia de către dumneavoastră.

6.2       Elmatic nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește informațiile prezentate pe site.

6.3       Compania nu poate fi făcută răspunzătoare pentru vreo pierdere, distrugere sau cheltuială care pot decurge din accesul sau utilizarea prezentului site. De asemenea, Elmatic nu răspunde pentru daunele produse din accesarea sau utilizarea informațiilor sau datelor din articolele și documentele afișate pe site și nu oferă niciun fel de garanții pentru veridicitatea acestora.

6.4       Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze Elmatic în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț rezultată din utilizarea site-ului, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirect sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) și/sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Elmatic ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

6.5       Elmatic nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un produs sau serviciu oferit de un terţ sau la care se face reclamă sau al oricărui website este conectat la acesta sau este prezentat pe orice banner sau material publicitar, și nici nu va fi responsabil pentru efectuarea vreunei tranzacţii între dumneavoastră şi terţi furnizori de produse sau servicii.

6.6       Elmatic nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe sau indirecte, care includ, fără limitare, pagube pentru pierderea de profituri, clientelă, date sau alte pierderi derivate din:

(a)  utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Site-ul;

(b)  declaraţii sau conduită a oricărui terţ în ceea ce priveşte Site-ul;

(c)  inexactităţi, greşeli sau erori de conţinut;

(d)  leziuni personale sau daune aduse proprietăţii, indiferent de natura acestora, derivate din accesul şi utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului;

(e)  orice defecte de program, viruşi, „cai troieni” sau entităţi similare, care pot fi transmise Site-ului sau prin acesta de către un terţ.

7. PUBLICITATEA 

7.1       Elmatic poate afișa reclame la produsele ori serviciile din oferta sa precum și la produse ori servicii aparținând terților. Prin utilizarea paginii Elmatic și prin acceptarea Termenelor și Condițiilor de utilizare, precum și a Politicii de confidențialitate, vă exprimați în mod direct acceptul de a fi destinatarul acestor comunicări cu caracter comercial.

8. MODIFICĂRI

8.1       Elmatic își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul Termenelor și Condițiilor de utilizare, fără o notificare anterioară a utilizatorului.

8.2       Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al platformei, în orice moment, în funcție de oportunitățile tehnice și comerciale analizate și în funcție de avansul tehnologic. În aceste condiții, acceptați că vă puteți afla în imposibilitatea accesării sau utilizării platformei pe întreaga perioadă a modificărilor sau ulterior.

9.  CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE

9.1       Se asigură confidențialitatea tuturor informațiilor, de orice natură, pe care utilizatorii le vor furniza pe pagina Elmatic sau reprezentanților acesteia (companiei).

9.2       Pentru mai multe detalii referitoare la confidenţialitatea datelor, prelucrarea și stocarea acestora, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate afișată pe site.

9.3       Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Elmatic. Cu toate acestea, Compania încearcă să depună toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea platformei.

9.4       Elmatic recomandă Utilizatorului să verifice în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea site-ului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

9.5       Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor Elmatic sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

10. FORȚA MAJORĂ

10.1     Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Compania nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o intarziere și/sau eroare în conținutul furnizat rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința sa.

10.2     Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la Elmatic, lipsa funcționării conexiunii la Internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Elmatic, erorile de operare, precum și cazurile de forță majoră stipulate de legislația română în vigoare.

11. LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI LITIGII

11.1     Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României.

11.2     Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României şi în afara acestuia (în alte state), în măsura în care condițiile tehnice permit acest lucru. Elmatic nu oferă nicio garanție conform căreia site-ul se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează platforma din afara României, o face pe riscul său, fiind singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului pe care se află.

11.3     În caz de apariție a oricărui litigiu referitor la raportul, contractul sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi soluționat pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența exclusivă a instanțelor competente din Iași.

11.4     În cazul declarării vreuneia din clauzele prezentului Document nulă sau inaplicabilă, restul clauzelor vor continua să își producă efectele, iar clauză declarată nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită de o nouă clauză care să reflecte cât mai apropiat cu putință voința Companiei.

12. SUPORT

12.1  Pentru orice întrebări sau sesizări, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@elmatic.ro sau la numărul de telefon 0757-399-182.

Aveți nevoie de ?

Vă ajutăm în alegerea soluției optime din punct de vedere tehnic și economic, conforme cu cerințele și necesitățile proiectului dvs.